4 minut czytania

Albik wspiera Komitet Ochrony Praw Dziecka

Najnowsza książka z serii Czytaj z Albikiem jest wyjątkowa, bo wspiera Komitet Ochrony Praw Dziecka. Z każdego sprzedanego egzemplarza książki Już wiem jak, na konto organizacji trafi pięć złotych. Pieniądze te wspomogą jedną z najdłużej działających organizacji na rzecz dzieci.

Czytaj z Albikiem

14 grudnia minęło 40 lat, odkąd funkcjonuje w Polsce Komitet Ochrony Praw Dziecka. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się nielegalnie – dzień po wybuchu stanu wojennego. Wszelkie zgromadzenia były wówczas zabronione, a prawa człowieka ograniczone. Jednak chęć niesienia pomocy dzieciom była większa niż strach przed konsekwencjami. Zakładający wówczas Komitet aktywiści postanowili zrobić wszystko, by chronić dzieci przed skutkami stanu wojennego.

Komitet był pierwszą tego typu organizacją w Europie wschodniej i podobnie jak powstałe znacznie wcześniej organizacje na Zachodzie, miał na celu przeciwstawienie się krzywdzeniu i złemu traktowaniu dzieci. I tak jest do dziś, przez całe 40 lat funkcjonowania. Komitet Ochrony Praw Dziecka to organizacja działająca na rzecz dzieci na terenie całej Polski. Zawsze działał jako organizacja pozarządowa, apolityczna i nienastawiona na zysk. Jedynym celem Komitetu jest pomoc. Jest ona niesiona dzieciom i ich rodzinom na różne sposoby. Komitet Ochrony Praw Dziecka pomaga osobom doświadczającym przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. W tym celu rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki takie jak ośrodki interwencyjne, opiekuńczo–wychowawcze, mediacyjne oraz poradnie dla dzieci i rodzin. To w nich dzieci otrzymują pomoc psychologiczną i materialną. Otoczone troską, mogą dojść do siebie po traumatycznych doświadczeniach przemocy, utraty najbliższych lub innych trudnych przeżyciach.

Misja Komitetu Ochrony Praw Dziecka polega także na edukacji, dlatego podejmuje on liczne inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Na konferencjach, szkoleniach i akcjach w terenie konfrontuje się z przedmiotowym traktowaniem dzieci w naszym kraju, dając do publicznej wiadomości spójny przekaz: dziecko jest podmiotem, zasługuje na równe traktowanie, otoczenie troską i że za dzieci jesteśmy odpowiedzialni my – dorośli.

Każdy będący w trudnej sytuacji może zgłosić się do Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Może także prosić o interwencję nie tylko w swojej sprawie, lecz również wtedy, gdy jest świadkiem przemocy wobec dziecka lub obserwuje inne formy łamania jego praw. Działalność Komitetu nie kończy się na interwencji. Organizacja świadczy pomoc w postaci terapii krótko- i długoterminowych, porad prawnych, mediacji, grup wsparcia, warsztatów, kampanii społecznych.

Taka długofalowa i specjalistyczna pomoc wiąże się z ogromnymi kosztami. Komitet funkcjonuje dzięki hojności darczyńców i instytucji, z którymi współpracuje. To pozwala między innymi na opłacenie dyżurujących specjalistów: prawnika, psychologa, seksuologa, terapeuty, pedagoga i mediatora. Współpraca z profesjonalistami gwarantuje, że pomoc udzielana za pośrednictwem Komitetu jest skuteczna i niezwłoczna.

Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, członek zarządu, podkreśla, że:

„Zapotrzebowanie na pomoc rośnie. Ten wzrost jest spowodowany pandemią. Kilkukrotne całkowite lockdowny, nauka zdalna i problem z dostępem do specjalistów wywołały lawinę zapotrzebowania. W czasach przed pandemią dzieci mogły liczyć na pomoc szkoły, pedagoga lub przyjaciół. Pandemia sprawiła, że dzieci dotknięte przemocą zostały zamknięte w domach i zdane tylko na siebie. Telefony z prośbami o pomoc nie ustają. Takie organizacje jak nasza stały się społeczeństwu potrzebne jak nigdy. A niesienie pomocy w dobie pandemii jest jeszcze trudniejsze. Komitet wykorzystuje różne sposoby na pozyskanie środków. Jednym z nich jest współpraca z firmami, które dzielą się zyskiem ze sprzedaży swoich produktów. Tak właśnie jest w przypadku kolejnego projektu wydawniczego Czytaj z Albikiem. Cała seria jest nam bardzo dobrze znana, bo jest laureatem naszego konkursu Świat Przyjazny Dziecku, na którym wybieramy najwartościowsze zabawki, książki i inicjatywy dla dzieci. Z każdego sprzedanego egzemplarza mówiącej książki „Już wiem jak” otrzymamy 5 złotych. Znając popularność książek Albika, finalna kwota, którą otrzyma Komitet, będzie niemała”.

Każdy z nas może wesprzeć działania KOPD poprzez przekazanie 1% swojego podatku. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, wystarczy w swoim rozliczeniu rocznym wskazać tę organizację i jej numer KRS. Warto także zapoznać się ze szczegółami innych inicjatyw na stronach www.kopd.pl, www.swiatprzyjaznydziecku.pl oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/KomitetOPD).

 

Tekst: Agnieszka Tylek


Ostatnio dodane

W górę