Polityka cookies

Strona przetwarza dane osobowe za pomocą plików cookies, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającą dyrektywę 95/46 / WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, otrzymywanych w związku z odwiedzaniem strony internetowej www.eshop.albipolska.pl , przez Albi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Toruńska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222452, NIP: 6772242516, REGON: 356896414, kapitał zakładowy 50.000 zł, dalej jako „Administrator”. 


Albi Polska sp. z o.o.
ul. Toruńska 5
30-056 Kraków
e-mail: eshop@albipolska.pl
tel.: +48 663 888 313

 

Osoby odwiedzające Stronę mogą w każdej chwili skontaktować się z Administratorem wysyłając e-mail na wskazany adres, telefonując lub wysyłając pismo pocztą tradycyjną. 


RODZAJE PLIKÓW COOKIES


Strona korzysta z następujących plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, wymagane do prawidłowego działania Strony, np. pliki cookies umożliwiające przejście do kolejnych podstron, 

„wydajnościowe” („analityczne”) pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu; te pliki gromadzą dane statystyczne m.in. na temat źródeł odwiedzin, popularności strony internetowej itp.; ten rodzaj plików cookies może także posłużyć do udoskonalenia i poprawienia funkcjonalności strony w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek błędów w jej funkcjonowaniu; w ramach tych plików nie są gromadzone informacje pozwalające na bezpośrednią identyfikację odwiedzających, 

„funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, preferencji,  zawartości koszyka  czy personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; funkcjonalne pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, np. dane logowania;

„marketingowe” pliki cookies - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 


CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania, zapamiętywania danych logowania i innych informacji, które zwiększają wygodę korzystania ze strony, korzystania z narzędzi analitycznych oraz działań marketingowych.

Dane są przetwarzane w powyższym celu przez okres określony poniżej dla każdego typu plików cookies, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce, z której Użytkownik korzysta.

Pełny przegląd używanych plików cookies znajduje się poniżej: 


CIASTECZKA TECHNICZNE

Niezbędne do prowadzenia strony internetowej - śledzą zdarzenia, takie jak Zawartość koszyka zakupów, Zalogowany użytkownik, Zgoda na cookies, Zalogowanie przez Facebook i Google, Udostępnienie strony przez Facebook, Google i Twitter, Administrator zewnętrznych skryptów Google Tag Manager - czas trwania do momentu zamknięcia okna przeglądarki.

Korzystanie z tych plików jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Strony, nie wymaga zgody Użytkownika. 


CIASTECZKA ANALITYCZNE 

Google Analytics (Google lnc.) - śledzenie poszczególnych stron internetowych i zdarzeń – Dodanie do koszyka, Ukończona rejestracja, Zamówienie, Wyszukiwanie. Służą do tworzenia statystyk odwiedzalności. Czas przechowywania wg typu cookie – tylko do zamknięcia okna przeglądarki, 50 miesięcy lub stale.

Narzędzie Google Analytics jest dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Administrator anonimizuje dane i przekazuje wyłącznie skrócone adresy IP celem analizy.  Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co służyć ma ulepszeniu oferty i obsługi klienta. 
Ponieważ Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską Komisja potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Przetwarzanie danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem Google Analytics odbywa się wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przy wejściu na Stronę. 

Google AdWords (Google lnc.) - śledzenie poszczególnych stron internetowych. Służą do tworzenia statystyk o zakończonym zamówieniu. Czas przechowywania wg typu cookie – 1 miesiąc lub stale.

Google AdWords jest narzędziem także dostarczanym przez Google LCC, wobec powyższego odnoszą się do niego wszelkie uwagi zawarte powyżej w odniesieniu do Google Analytics. 

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem Google AdWords odbywa się wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przy wejściu na Stronę. 

Facebook pixel (Facebook) – śledzenie poszczególnych stron internetowych i zdarzeń, takich jak Dodanie do koszyka, Ukończona rejestracja, Zamówienie, Wyszukiwanie, Udostępnienie strony przez Facebook, Google i Twitter, Porównywanie towaru. Służą do tworzenia statystyk odwiedzalności. Czas przetwarzania plików cookie- stale.

Facebook Pixel jest narzędziem dostarczanym przez  Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Jest to narzędzie służące kierowaniu do Klientów reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań na Stronie. Facebook Pixel w sposob automatyczny gromadzi informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Strony, a zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tak przechowywane. Informacje zbierane w ramach tego narzędzia nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, a jedynie na obserwację jego zachować na Stronie. Należy jednak pamiętać, że Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską Komisja potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem Facebook Pixel odbywa się wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przy wejściu na Stronę. 


CIASTECZKA FUNKCJONALNE 

Google (Google lnc.) - służą do rejestracji i logowania do Sklepu za pośrednictwem firmy Google. Czas przechowywania pliku cookie – do momentu anulowania rejestracji.

Ponieważ Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską Komisja potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Facebook Inc. - służy do rejestracji i logowania do Sklepu za pośrednictwem firmy Google. Czas przechowywania pliku cookie – do momentu anulowania rejestracji.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską Komisja potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.


CIASTECZKA MARKETINGOWE (REKLAMOWE)

Google AdWords (Google Inc.) - śledzenie poszczególnych stron internetowych i zdarzeń w celu utworzenia grup odbiorców oraz śledzenia konwersji z reklam AdWords, a także w celu utworzenia grup odbiorców do remarketingu. Czas przechowywania wg typu cookie – 1 miesiąc lub stale.

Więcej informacji nt. sposobu działania Google AdWords powyżej, w zakładce CIASTECZKA ANALITYCZNE. 

Facebook Pixel (Facebook) - śledzenie poszczególnych stron internetowych. Służy do tworzenia grup odbiorców w celu kierowania reklam na Facebooku. Czas przetwarzania plików cookie – stale.

Więcej informacji nt. sposobu działania Facebook Pixel powyżej, w zakładce CIASTECZKA ANALITYCZNE. 


WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE I WIDEO

Wtyczki społecznościowe - Strona zawiera wtyczki społecznościowe innych firm tj. wtyczkę Facebooka zarządzaną przez Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA oraz wtyczkę Instagram, administrowaną przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Dzięki tym wtyczkom Użytkownik może udostępniać zawartość innym osobom. 

W przypadku użycia danej wtyczki odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio na adres danego usługodawcy. Informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia i dalszego przetwarzania danych przez usługodawców, sposoby kontaktu, prawa Użytkownika jak również sposoby modyfikacji ustawień prywatności znajdują się w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Z uwagi na to, że Facebook Inc. Oraz Instagram Inc.  posiadają siedziby w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, przystąpiły one do programu EU-US-Privacy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską Komisja potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Wideo - Administrator w ramach Strony udostępnia nagrania z serwisu YouTube, przy pomocy plików cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. dotyczące usługi. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Użytkownik, który nie godzi się na użycie tych plików powinien powstrzymać się od odtwarzania udostępnionych wideo. Cel i zakres gromadzenia i dalszego przetwarzania danych przez Google LLC, sposoby kontaktu, prawa Użytkownika jak również sposoby modyfikacji ustawień prywatności znajdują się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy .


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w plikach cookies jest:

  1. w przypadku plików niezbędnych-  uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
  2. w przypadku plików wydajnościowych, funkcjonalnych i marketingowych- zgoda Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


ZGODA NA COOKIES, COFNIĘCIE ZGODY

Podczas pierwszej wizyty na Stronie Użytkownikowi zostanie wyświetlona informacja na temat korzystania z plików cookies. Na tym etapie istnieje możliwość wyrażenia zgody na ciasteczka poprzez kliknięcie „Akceptuj”. Niewyrażenie zgody spowoduje, iż przetwarzanie danych w plikach cookies będzie ograniczone do tzw. plików niezbędnych.  Ponadto Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia poszczególnych cookies z poziomu swojej przeglądarki. Wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies Użytkownik znajdzie w menu „Pomoc” użytkowanej przeglądarki internetowej. Odpowiednia konfiguracja przeglądarki umożliwia także modyfikację czasu przechowywania cookies (usuwanie plików cookie raz w tygodniu/ raz w miesiącu/ nigdy).

Należy pamiętać, iż wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym danych związanych z korzystaniem z plików cookies, w szczególności w zakresie praw przysługujących Użytkownikowi, znajdziesz w Polityce Prywatności. 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejsza Polityka cookies obowiązuje od dnia 30. 7. 2020 i jest dostępna online na Stronie, w wersji do pobrania: Polityka cookies.

W przypadku, gdy niniejsza Polityka cookies zostanie zaktualizowana, Użytkownicy posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani mailowo o zmianie. Pozostali Użytkownicy będą mogli zapoznać się ze zaktualizowaną Polityką cookies na Stronie. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu

W górę